«
»

(In Swedish), Event, Föreläsning, Teknik

22 maj, Digitala revolutioner:Teknisk innovation för bättre hälsa eller för en bättre människa?

22 Apr 2012 | Comment?

22 maj 18:00 på Östergötlands museum (läsesalen, vån. 2)

LARS SANDMAN, BORÅS HÖGSKOLA
Teknisk innovation för bättre hälsa eller för en bättre människa?

Den tekniska utvecklingen inom hälsoområdet går fort och innebär att vi på olika sätt kan skapa bättre förutsättningar för god hälsa eller ett gott liv för människor. Är inte det bra? Eller kan det finnas problematiska etiska aspekter av en sådan utveckling? GPS-teknik för att vi ska slippa gå vilse när vi drabbats av demens kanske samtidigt inkräktar på vår integritet? Vi kanske kan förlora kontrollen över nanoteknik som används för att bättre transportera läkemedel till rätt ställe i kroppen? Robotteknik som kan användas för att ersätta förlorade funktioner kanske även kan användas för att förbättra våra funktioner på ett sätt som gör att vi överskrider vad som är traditionellt mänskligt. Artificiell intelligens som ligger bakom samtalsterapi kanske samtidigt kränker vår värdighet som människor?

Om vi kan förbättra mänskligt liv genom ny teknik – vem får då del av tekniken? Skapar vi större klyftor i samhället eller i den värld vi bebor? För att ha beredskap för hur vi ska hantera tekniken när den kommer (om den inte redan är här) krävs en etisk diskussion kring vilken teknik, vilket liv och vilken människa vi vill ha. Att sticka huvudet i sanden och hävda att en viss teknik är science fiction och aldrig kommer att kunna realiseras har visat sig vara en dålig strategi som ofta kommit på skam… Så i föredraget kommer vi att vrida och vända lite på frågorna kring etiska aspekter på teknikutvecklingen inom hälsoområdet.

Föreläsningarna organiseras i samarbete med Dataföreningens östra krets och nätverket Trender & Visioner. Tillfällena är gratis och öppna för alla.

Trender & VisionerDataföreningen

Comments are closed.


«
»