«
»

(In Swedish), Event, Föreläsning, Möte, Studiebesök, Teknik, Vetenskap

ÖTFs höstprogram klart

18 Jun 2011 | Comment?

Nu har jag gjort klart höstens aktiviteter i Östergötlands Tekniska Förening, det blev så här:

Fredagen den 26 aug. 2011, avresa kl 07.30 med återkomst c:a kl 19.30
Studiebesök Onsala Rymdobservatorium

Tillsammans med vänföreningar i Östergötland gör vi ett studiebesök på Onsala Rymd-observatorium (OSO) som är en del av Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Avresa från fjärrbussterminalen i Linköping, påstigning även vid Cupolen. Priset för utfärden inkl. bussfika och lunch är 400 kr per person. Anmälan är obligatorisk senast den 12 augusti, via e-post till anmalan@otf.nu eller per telefon till: Nils-Göran Persson 0738-34 22 43 eller Ralf Andersson 0706-25 93 33. Anmälningsavgiften 200 kr per person ska betalas till plusgirokonto 16 00 89 – 9 senast fredagen den 12 augusti. Ange namn på deltagarna! Antalet är begränsat så tidig anmälan rekommenderas.
Onsdagen den 14 sept. 2011, kl 18.30,
Inst. för Medicinsk Teknik (IMT), Universtitetssjukhuset, ingång 65
Nya trender inom medicinsk teknik

Det finns i dag en stark trend mot medicinsk teknik för individualiserad vård (eng: Personalized Medicine), som använder specifik information om en viss patient för att välja och optimera prevention och behandling. Denna vård behöver en uppsättning av sensorer, bildgivande tekniker och informationsbehandlande system som kan samla in information från molekylär-, cell- och organnivå samt för kroppen som helhet.
Föreläsare är Per Ask, PhD, Professor på institutionen för medicinsk teknik (IMT).
Eftersits till självkostnadspris ca 100 kr. Obligatorisk anmälan till eftersitsen senast fredagen den 9 sept. via e-post anmalan@otf.nu eller per telefon till: Nils-Göran Persson 0738-34 22 43 eller Ralf Andersson 0706-25 93 33.
Onsdagen den 5 okt. 2011, kl 18.30, Linköpings universitet, Campus Valla, Hus Galaxen, Ingång 81, Bottenvåningen
Studiebesök på NSC (Nationella Superdator centret i Linköping)

Vi gör ett studiebesök på NSC och deras Linux-kluster. Det kommer att bli 1 timmes föredrag, paus och sedan besök i datorhall. Eftersits till självkostnadspris ca 100 kr. Obligatorisk anmälan till eftersitsen senast fredagen den 30 sept. via e-post anmalan@otf.nu eller per telefon till: Nils-Göran Persson 0738-34 22 43 eller Ralf Andersson 0706-25 93 33.
Onsdagen den 16 nov. 2011, kl 18.00
Studiebesök på RUAG Space Bröderna Ugglas gata i Linköping
Vi gör ett studiebesök på RUAG Space som erbjuder en omfattande portfölj av produkter och tjänster för institutionella och kommersiella rymdfärder. Som den största oberoende leverantören av rymdteknik i Europa, utvecklar, tillverkar och testar RUAG Space delsystem och utrustning för satelliter och bärraketer. Eftersits till självkostnadspris ca 100 kr. Obligatorisk anmälan då antalet är begränsat senast fredagen den 11 nov. via e-post anmalan@otf.nu eller per telefon till: Nils-Göran Persson 0738-34 22 43 eller Ralf Andersson 0706-25 93 33.

Tags: , , ,

Comments are closed.


«
»